Húsz fős kínai testvérvárosi küldöttség látogatása az MKBT székházában

2013 július 4.

A Kína különböző városaiból és tartományaiból (Xi’an, Kunming, Jinchen, Jilin, Peking, Jiangsu) érkezett, vezető állású tisztviselők (önkormányzati vezetők, igazgatók) rövid bemutatkozása után elnökünk ismertette az MKBT történetét, és bemutatta a vezetőséget.

A kínai delegáció vezetője beszélt a két ország közötti kulturális, gazdasági, politikai és egyéb kapcsolatokról, az információcsere helyzetéről.

A rövid ideig jelen levő VI. kerületi alpolgármester asszony, Simonffy Márta szavai után lehetőség nyílt ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre a delegáció tagjaival.

Xiao Qian Nagykövet úr fogadáson látta vendégül az MKBT vezetőségét, és tagjait

2013 Május 7.

Nagykövet úr elmondta, hogy a legjobb időszakban vagyunk, mivel hosszú múlt áll a két ország kapcsolata mögött, így szilárd az alap, és bíztató a jövő is.

 Az MKBT vezetőségének tagjai ezután sorban ismertették elképzeléseiket a Nagykövetséggel való együttműködés lehetőségeiről.

 Nagykövet úr összegzésében kiemelte, hogy a kétoldalú kapcsolatok szerves része az MKBT-vel való együttműködés. Ő személy szerint „szilárd támogatónk lesz”, és az itteni kínai közösségben is népszerűsíteni fogja az MKBT-t.

Ünnepség a Nemzetek Házában

A Kínai Népköztársaság megalakulása 63. évfordulója tiszteletére kis ünnepséget rendeztünk a Nemzetek Házában, melyen fellépett a Balassi Bálint gimnázium vegyeskaraA színvonalas műsor révén képzeletbeli utazást tehettünk a különböző országokban, így felcsendültek magyar, lengyel, francia, de még kínai dalok is! Köszönjük a fiataloknak, és karnagy úrnak a lehetőséget.

Fogadás a Marriotban

A budapesti Mariott szállodában rendezett ünnepi fogadáson a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Gao Jian asszony mondott ünnepi beszédet. A leköszönő nagykövet asszony röviden beszélt a Magyarországon töltött 3 évéről, kiemelte az ország és a főváros szépségét, külön kitért a magyarok legutóbbi sikeres olimpiai szereplésére is. A fogadáson megjelentek a budapesti külképviseletek vezető tisztviselői, valamint a hazai gazdasági élet több szereplője is. Társaságunkat elnökünk, és az elnök-helyettesek és a főtitkár képviselték.

Együttműködési megállapodás kötött a Guangdong-i (KNK) Baráti Társaságok Népi Szövetsége (GBTNSZ) és a Magyar-Kínai Baráti Társaság

Annak érdekében, hogy erősödjön a kölcsönös megértés és barátság a Guandong-tartományi emberek és a magyar nép között, a Guiangdong-i Baráti Társaságok Népi Szövetsége és a Magyar-Kínai Baráti Társaság baráti konzultációk eredményeképpen baráti együttműködő kapcsolat létesítéséről állapodott meg. A két fél aktívan részt vesz különböző csereprogramokban és együttműködésben olyan területeken, mint pl. gazdaság, kereskedelem, tudomány és technológia, kultúra, oktatás, sport, közegészségügy és a személyes kapcsolatok. 

A 6 tagú kínai delegációt ZHENG Yongju vezette; magyar részről a megállapodást dr. Rácz Lajos elnök írta alá.